Zakażenie grzybicze jest chorobą wywołującą wstyd. Może jednak dotyczyć istotnego odsetka ludzkości. Dlatego też istotne znaczenie ma uświadamianie o definicji pojęcia grzybica, a równocześnie