Większość z nas wiąże branżę hotelową z różnorodnymi obiektami, które oferują nocleg. Należy jednak nie zapominać, że między szablonowym hotelem a pensjonatem istnieją spore