lean marketing

Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich planów. Jej misją jest zwiększenie efektywności czynności produkcyjnych w danym zakładzie. Jak łatwo można domyślić się, koncepcja ta wywodzi się z Kraju Kwitnącej Wiśni, znanej z szeroko rozumianego minimalizmu. Pierwszym korzystającym z tej metody była marka Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z eliminowaniem jakichkolwiek czynności podejmowanych w toku produkcji, a jednocześnie całkowicie niekoniecznych. lean szkolenia Nadrzędnym zadaniem lean managment jest więc zminimalizowanie trwonienia zarówno w wymiarze pracy zatrudnionych jak i wykorzystywanych materiałów. Zastosowanie metod lean management daje szansę uzyskania takich rezultatów, jak wzrost produktywności oraz jakości produktów. Także stosunki wzajemne w zakładzie z reguły poprawiają się. Ma to związek z lepszą komunikacją. Co interesujące sposoby działania z zakresu lean management mogą być stosowane w każdym przedsiębiorstwie, obojętne z jakiej branży oraz jakiej rozmiarów. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania weryfikacji, które elementy procesów są zbędne dla firmy.