Gwałtowny postęp w przemyśle spowodował, iż potrzebne stały się modyfikacje w modelach kierowania przedsiębiorstwami oraz ich pracownikami. Lean management to jedna z takich planów.